Mitsubishi Electric Hetvattenvärmepump

Högeffektiv varmvattenvärmepump med naturligt köldmedium CO2. Optimalt verktyg för energiklassificering av byggnader med hög varmvattenproduktion.

Tillbaka