Frys

El- & Kylservice kan leverera system som återvinner värme från kylanläggningar med hjälp av värmepumpsteknik, vilket bidrar till minskad miljöbelastning och stora ekonomiska besparingar. Och, det viktigaste av allt, du får rätt temperatur till ditt kyl- eller frysutrymme.