Elektricitet

El & Kylservice AB utför traditionella elinstallationer i allt från industrier till villor. Vi utför även installationer av avancerade maskin- och fastighetsautomationer.

Kyla & Klimat

El- & Kylservice levererar rätt temperatur för rätt tillfälle – till rätt pris.

Värmepumpar

El- & Kylservice kan sänka dina värmekostnader med en värmepump! Vi säljer inte bara en produkt utan energibesparande kundlösningar.
Leverans och installation av kyl & frysrum pågår i samband med byggnation av ny Restaurang! Montörer: Kyla Henrik Örneholm El Albin Olsson
Är pågår installation av Panasonic VRF system 40 kW på Furusunds Wärdshus. Värmeåtervining i form av förvärmning av tappvarmvatten! Gott om plats är de ont om men de ska gå!Montör: Mikael Jansson Tommy Karlsson mm
El & Kylservice AB fick i uppdrag att leverera och installera en ny värmepumpsanläggning i en fastighet i Tyresö! Den befintliga värmepumpen demonterades och ersattes med fyra ny Gebwell Taurus bergvärmepumpar på totalt 360 kW. Omdragning av köldbärar och värmestråk. Även ombygnation av befintlig kraftmatning samt installation av två förvärmningstankar för tappvarmvatten. Så här kommer lite före och efter bilder!Montörer: El: Albin Olsson Kyla/värme: Henrik Örneholm, Tommy KarlssonSamt i samarbete med JSB rör AB

Nytt Projekt

El & Kylservice AB har fått i uppdrag av Pandox AB att installera Mitsubishi Electric City Multi R2 system i 14 stycken hotellrum på Scandic Star i Sollentuna. Tack vare valet av R2 system så kommer systemet att kunna leverera både värme och kyla samtidigt till hotellrummen.

Välkommen till El- & Kylservice AB

Företaget med stor bredd och noggrannhet! Helhetsleverantör av leverans, installation, service och reparationer på el- och kylanläggningar inom hela Mälardalen och StorStockholmsområdet

Våren är här!

ENERGIEFFEKTIVA LÖSNINGAR MED HJÄLP AV NATURENS KRAFTER